Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 27 mars 2003

Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 27 mars 2003 Bolagsstämman fastställde årsredovisningen för 2002. Utdelningen fastställdes till 3,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 1 april 2003 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 4 april 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg och Olof Stenhammar samt omvaldes Johan Ljungberg som styrelsesuppleant. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Björkman som styrelseordförande och Anders Nylander tillträdde som ny verkställande direktör. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Nylander VD, tel: 08/610 19 00, 0730/26 19 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar