Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

En god arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för både företag och anställda. Generellt har vi en hög standard på arbetsmiljön i svenska företag, men det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas i takt med förändrade verksamheter, arbetsmiljöer och forskningsresultat. Detta görs bäst genom fördjupad samverkan på arbetsplatserna. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar därför 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Parterna vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på den tidigare satsningen från 2016 som blev mycket efterfrågad.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. 75 miljoner kronor kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen kommer att utvärderas löpande av parterna för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud. 

Kontakt:

Carola Löfstrand, arbetsmiljöexpert, LO, 070-384 48 44

Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK, 08-440 85 16

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 53

Prenumerera