Billigare tandvård viktigt för LO-kongressen

LO tycker inte att regeringens förbättringar i tandvårdsförsäkringen är tillräckliga. Fortfarande kostar besök och behandlingar för mycket och oron är stark för att klasstillhörigheten ska kunna avläsas i munnen.


LO anser att ett högkostnadsskydd måste finnas och att det måste ligga på en rimlig nivå. Regeringens aviserade förändring anses som ett steg i rätt riktning men LO kommer att arbeta för ytterligare förbättringar. LO ska även bevaka så att det så kallade referenspriset speglar patienters verkliga kostnad och inte urholkar försäkringen värde.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera