Facket besöker ungdomar på sommarjobbet

Nu drar LOs årliga kampanj om sommarjobb igång. Under vecka 26-30 söker LO upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser runt om i landet. Syftet är att informera om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.  

Sommarjobbare och extrajobbare hör till dem som ofta råkar illa ut på arbetsmarknaden. Oklara arbetsförhållanden, för låga eller helt uteblivna löner, svartjobb och gratis provjobb är bara några exempel på svårigheter som drabbar dem. 

Vi vill ge unga kunskap om att lika villkor på jobbet ska gälla även för dem. Men vi vet också att många tycker att det är svårt att våga ta för sig av sådant de faktiskt har rätt till. Därför vill vi också vara där och ge stöd och pepp, säger LOs ungsekreterare Josefin Johansson. 

Facket finns också på plats på festivaler och events som samlar många unga. Sammanlagt kommer man att besöka cirka 10 000 arbetsplatser och samtala med mer än 50 000 unga. 

Fackets hjälptelefon ger gratis hjälp
En annan viktig del av LOs sommarkampanj är Fackets hjälptelefon. Dit kan alla ringa helt gratis. Hjälptelefonen har funnits i över 20 år och har genom åren hjälpt tusentals ungdomar som ringt in. 

Telefonnumret till Fackets Hjälptelefon är 020 – 56 00 56 och telefonen är öppen vardagar mellan 09.00 och 16.00. Det går också bra att ställa en fråga på Fackets Hjälptelefons Facebook-sida

Arbetsplatsbesök från norr till söder 
K
ampanjen besöker alla LO-distrikt i Sverige. Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga i respektive distrikt: 

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera