LO: Abetslösa göms i statistiken

LO-ekonomerna har granskat vilka de ”heltidsstuderande arbetslösa” i den officiella statistiken är. De som ofta avvisas som gymnasieungdomar som söker extrajobb. Men inte mindre än 50 000 personer är arbetslösa som är placerade i något av Arbetsförmedlingens olika program, främst inom ”jobb- och utvecklingsgarantin”.

- Att som moderaterna gör bagatellisera den gruppen arbetslösa är mycket allvarligt. Det leder till att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bekämpa arbetslösheten, framför allt inte bland unga. Det är ett hårt slag mot alla ungdomar som inte har en chans att ta sig in på arbetsmarknaden, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.

Under de senaste åren har gruppen ”heltidsstuderande arbetslösa” i den officiella statstiken (SCB/AKU) vuxit relativt kraftigt. År 2012 utgjorde de cirka 125 000 personer, vilket är en ökning på omkring 45 000 personer jämfört med år 2007.

- Att gruppen ”heltidsstuderande arbetslösa” under de senaste åren vuxit mycket kraftigt beror på att deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program blivit betydligt fler, inte på att fler gymnasieungdomar söker jobb, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

LO-ekonomernas undersökning bygger på nytt material som Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram på LOs uppdrag. Det visar att de heltidsstuderande arbetslösa huvudsakligen består av tre delgrupper. Den största gruppen är de arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, sammanlagt 46 000 personer. Därefter kommer ungdomar i grundskola eller gymnasieskolan, 37 000 personer och slutligen högskolestudenter, 24 000 personer.

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Media

Media