LO: Högerextremister sätter stopp för fackliga rättigheter i Europa

Högerextremisternas framväxt i Europa har tydligt begränsat fria- och fackliga rättigheter. Det visar en rapport som LO och tankesmedjan Tiden presenterar i Ludvika idag.  

Rapporten visar tydligt hur de högerradikala  partier, som  fått inflytande över regeringsmakten i flera europeiska länder, inte står på löntagarnas sida. Tvärtom bedriver de ofta en politik som är arbetsgivarvänlig och förstärker klyftor i samhället, enligt rapporten.    

- De högerextrema står aldrig på löntagarnas sida. Dessutom ägnar sig nazisterna i Ludvika och övriga delar av Europa åt ren och skär förföljelse av oliktänkande. Därför väljer vi att presentera rapporten just här, säger Johan Danielsson, LO-förbundens gemensamma kandidat och nummer två på Socialdemokraternas lista i Europaparlamentsvalet.   

Rapporten visar också att samarbete mellan etablerade högerpartier och högerextremister ofta leder till en normalisering av högerextremistiska idéer.  

- På många håll ser vi hur etablerade högerpartier försöker vinna väljare genom att närma sig extremhögern, men också genom att öppna upp för samarbeten. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra den utvecklingen i Sverige. Det kommer att bli en av de viktigaste frågorna i Europaparlamentsvalet, säger Johan Danielsson.    

Läs hela rapporten här

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera