LO-ekonomerna: Satsa 100 miljarder mer på välfärden

Det finns utrymme för stora välfärdssatsningar utan att äventyra statsfinanserna. Det visar LO-ekonomernas prognos, Ekonomiska utsikter som släpptes på tisdagen.  

Svensk ekonomi befinner sig i högkonjunktur, men nu mattas tillväxten av enligt LO-ekonomerna. Den årliga tillväxten, som har överstigit två procent de senaste fem åren, når nu bara upp till runt 1,5 procent både i år och nästa år. Flera faktorer bidrar till nedväxlingen enligt prognosen. 
-En kombination av att bostadsbyggandet minskar kraftigt, att övriga investeringar mattas av och att hushållens konsumtion ökar relativt långsamt gör att vi tror på en avmattning av ekonomin. Det här betyder också att arbetsmarknaden går mot en avkylning, säger LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström. 
För att komma tillrätta med det rådande välfärdsunderskottet och ge kommunerna de resurser som behövs för att ge alla medborgare en bra skola, vård och omsorg anser LO-ekonomerna att ett omtag bör göras när det gäller synen på det statsfinansiella reformutrymmet och överskottsmålet. 
-Våra beräkningar visar att vi klarar av att satsa 100 miljarder mer på välfärden de kommande tre åren utan att äventyra de offentliga finanserna Det skulle dessutom ge en något högre tillväxt och därmed en bättre utveckling på arbetsmarknaden, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Nyckeltal från LO-ekonomernas prognosen 
Procentuell förändring om inget annat anges

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Taggar:

LO

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar