LO föreslår stärkt integritetsskydd vid anställningar

LO-kongressen beslutade idag att arbeta för en striktare lagstiftning som förbjuder arbetsgivare att kräva uppgifter från försäkringskassan i samband med nyanställningar.


Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera