LO-kongressen säger nej till folkomröstning om EU-fördraget

LO tycker inte att det ska anordnas en folkomröstning om förslaget till nytt EU-fördrag. Huvudskälet, enligt LO-kongressen, är att Sverige är en parlamentarisk demokrati, vilket bygger på att valda represen-tanter i Riksdagen fattar de avgörande besluten. LO-styrelsens anser dessutom att det inte finns något principiellt annorlunda i fördraget än vad folkomröstningen om EU-medlemskapet handlade om 1994.”Med en aldrig så omfattande informationsverksamhet kan man knappast få fram betydelsen av alla de hundratals förändringarna så att alla väljare kan göra en egen avvägning mellan positivt och negativt inför att man lägger sin röst. Kanske är ändå det viktigaste påpekandet att ett nej till det nya förslaget innebär att man säger ja till allting i de befintliga fördragen.”

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera