LO säger nej till att köpa statliga bolag

Många medlemmar i LO-förbunden är kritiska liksom LO:s styrelse till den borgerliga regeringens utförsäljning av statliga bolag. LO-kongressen avslog trots det idag en motion från SEKO i Västerbotten om att LO ska ta fram en strategisk och ekonomisk plan för inköp av statliga bolag som blir till salu för LO-medlemmarnas bästa.

LO:s styrelse anser inte att det är motiverat att använda medlemmarnas pengar till att gå in som ägare i något av de statliga bolag som nu är till försäljning ( OMX, Vin & Sprit, SBAB, SAS, Nordea, TeliaSonera och Vasakronan). Styrelsen anser att det är ekonomiskt omöjligt för LO och förbunden att köpa upp en så stor andel av de statliga företagen så att LO och förbunden kan utöva någon form av påverkan. Dessutom bedriver flertalet bolag en verksamhet som inte är direkt av intresse för förbundens medlemmar. Kongressen biföll styrelsens förslag.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera