LOs seminarium i Almedalen lördagen den 7 juli

Seminariet äger rum i LOs lokaler på Hamnplan 5

Välfärd – en marknadsvara eller medborgerlig rättighet?

Kl. 10.00 – 11.00

Arrangör: LO

Lokal: Terrassen

Förtäring: Fika

>Den generella välfärden har utmanats de senaste decennierna. Kritiken mot urholkade socialförsäkringar och utarmade välfärdstjänster är stark. LO presenterar här utgångspunkterna för sin kommande välfärdspolitiska utredning, och kommenteras av Anna Johansson, Daniel Suhonen och Widar Andersson.

Medverkande: Anna Johansson, (s) kommunalråd i Göteborg.Daniel Suhonen, chefredaktör på Tiden. Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet.

Moderator: Agneta Karlsson, Arenagruppen.

Kontaktperson: Joa Bergold, joa.bergold@lo.se, 070-37 00 631

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera