LOs Tobias Baudin 1 maj-talar i Kumla och Örebro

LOs förste vice ordförande Tobias Baudin 1 maj-talar i år i Kumla och Örebro. Tider och platser enligt nedanstående program:

Kumla:
Kl 12:30 Samling Folkets Hus
    12:45 Avmarsch
    13:00 Firandet börjar, Torget, Köpmannag 16
ca 13:05 Tobias Baudin talar

Örebro:
Kl 14:00 Samling, Virginska skolan, Fabriksgatan 52
    14:20 Avmarsch
    14:55 Firandet börjar, Stortorget
ca15:00 Tobias Baudin talar

Kontaktperson för Tobias Baudin:
Sigrid Bøe, pressekreterare LO  070 – 620 12 07

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Taggar:

Media

Media