Martin Gunnarsson från Värnamo tog strid för trafikskadade barn

LO-kongressen behandlade idag en motion om Trafikskadeförsäkringen. Motionen föreslår att LO ska verka för en förändring i trafikskadelagen och skadeståndslagen så att alla barn bedöms lika. Som lagarna fungerar idag diskrimineras barn till föräldrar med låg inkomst/utbildning.- Att en högre utbildad vuxen människa får mer ersättning än vad jag skulle få som LO-medlem det ligger i sakens natur, men varför ska mina barn bli lidande, sa Martin Gunnarsson, Värnamo, IF-Metall.

För ytterligare kontakt med Martin Gunnarsson: 070-715 66 95

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera