Pressinbjudan

Hur uppnår vi lika lön mellan kvinnor och män?LO har inför årets avtalsrörelse en ny modell för att uppnå jämställda löner som presenteras av Wanja Lundby-Wedin och Erland Olauson. Inbjudna gäster redogör för sina lösningar att minska löneskillnaderna. Därefter blir det debatt där deltagarna i panelen bemöter varandras idéer.

Tid: Torsdagen den 8 mars klockan 08.30-10.00 Plats: LOs gästvåning, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande Erland Olauson, LOs avtalssekreterare och förste vice ordförande Dag Klackenberg, VD Svensk Handel Jonas Milton, VD Almega Moderator: Anna Thoursie, fil dr chef tankesmedjan Agora

Med hälsning LOs pressinformation

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera