Pressinbjudan till 2012 års LO-kongress

Landsorganisationen håller sin 27e ordinarie kongress i Stockholm Folkets Hus den 25- 28 maj 2012.

Er redaktion inbjuds härmed att bevaka kongressen.

För att vi ska kunna planera presservicen behöver vi uppgifter om vilka medarbetare som redaktionen kommer att sända till kongressen.

Skicka anmälan med namn och redaktion samt postadress senast den 16 maj till eva.from@lo.se.

Ange också vilka medarbetare som är reportrar respektive fotografer eftersom de får olika presskort.

Vi kommer att skicka ut presskorten till reportrar och fotografer så snart som möjligt efter att er anmälan har kommit till oss.

Med hälsning

LOs pressinformation

VÄLKOMMEN TILL LO-KONGRESSEN 2012!

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera