Risker i arbetsmiljön - ny studie presenteras

Under maj och juni 2012 genomförde LOs förbund skyddsronder på 93 olika arbetsplatser på Gotland. Av dem saknar 41 procent riktlinjer för brandsäkerhet och 45 procent har inget fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsronderna genomfördes inom byggsektorn, industrin och offentlig verksamhet. Samtliga följde en gemensam checklista. Resultatet och andra aktuella arbetsmiljöfrågor presenteras vid ett seminarium idag, måndag den 2 juli, klockan 13:30 - 14:30

Plats: Terassen

Medverkande: Christina Järnstedt, ombudsman LO och Bo Andersson, ombudsman IF Metall.

Moderator: Eva Brandsman, Arenagruppen

Förtäring: Kaffe och frukt

Välkomna!

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera