Seminarium om Tjänstestandardisering

Tjänstemarknaden i Europa ska göras effektivare med hjälp av standarder. Från årsskiftet gäller den nya standardiseringsförordningen, som banar väg för gemensamma europeiska tjänstestandarder. Därför arrangerar LO ett seminarium som syftar till att sprida och utbyta kunskaper kring tjänstestandardiseringen, dess legala grund och vilka åtgärder som behöver vidtas från arbetsmarknadens parter i Sverige med syfte att värna svenska avtal och regler.

Medverkande
Torbjörn Johansson
, LOs avtalssekreterare
Kerstin Ahlberg
, Stockholms universitet
Ulf Jarnefjord
, Transport
Hedvig Landahl
, Utrikesdepartementet
Kerstin Söderberg
, SIS
Johan Englund
, Nordic Innovation

Moderator: Kerstin Ahlberg

Tid: Måndagen den 10 juni 2013, (fika från kl. 8.30) klockan 9.00–12.00 (mingellunch)
Plats
:
LOs plenisal, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan skickas senast 4 juni till therese.roselin-gothe@lo.se

Seminariet sänds på www.lo.se

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera