Fortsatt expansion i Karlskrona - Europas nya (handelszon)

Fortsatt expansion i Karlskrona - Europas nya (handelszon) För att möta marknadens starka expansion av Blekinge's och södra Sveriges näringsliv satsar Logic Office Support AB på en etablering i Karlskrona. Logics roll som projektledare avseende frågor som rör hyreskontrakt, bygganpassning, installation av teknik och inredning, är starkt efterfrågad. Regionen är under stark expansion, vilket innebär att bolag som Ericsson, Framfab, Motorola, Microsoft, Europolitan mfl satsar stort. Ansvarig för Karlskronakontoret blir Anders Johansson, tidigare projekt, och fastighetsutvecklingsansvarig på Europolitan. Allt talar för att Östersjö- och Öresundsregionerna är på väg att bli Europas snabbast växande handelsområde. I denna expansionsfas verkar Logic som partner och möter en stark efterfrågan. Det ökade kravet på flexibiltet och fokusering på kärnverksamhet tillgodoses. Logic Office Support AB startade för 3 år i Stockholm. Målsättningen var att underlätta expanderande företags ny - eller ometableringar och ta ett helhetsansvar inom områden där uppdragsgivaren saknar egen kompetens och tid för genomförande. Verksamheten har varit framgångsrik och vuxit kraftigt sedan starten, med kunder som t.ex. Coca-Cola, Dun & Bradstreet, SIFO, POOLIA, SE-B Trygg Liv m.fl. Med satsningen i Karlskrona flyttar Logic fram sina positioner i riktning mot en fortsatt expansion på sina prioriterade marknader. För ytterligare information kontakta: Erik Dellner, VD Logic Office Support AB, tel 08-55600680 emailadress: erik@logicoffice.se Anders Johansson, VD Logic Office Support Syd AB, tel 08-55600680 Renée Eliasson, Informationsansvarig Logic Office Support AB, tel 08- 55600680 emailadress: renee@logicoffice.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar