Logic Office Support projektledare för internationell media- och reklamkoncern.

Report this content

Logic Office Support projektledare för internationell media- och reklamkoncern. Logic Office Support har slutfört den första fasen i samarbetet med flera dotterbolag inom IPG*, en av världens största media- och reklamkoncerner. I samarbetet ingår Initiative Universal Media, Message Plus Media samt Fastbridge. De tre IPG-företagen flyttar in i eget kontorshus i centrala Stockholm år 2001. Projektarbetet har hittills innefattat sökande efter lokal och kontraktstecknande, och fortsätter nu med genomförande av teknik- och arbetsplatsetableringen. Huset i Kv. Hästen (Mäster Samuelsgatan 15-17) ägs av AP-Fastigheter och kommer att stå helt färdigt till halvårsskiftet 2001. Flytten, som sker etappvis fr om mars 2001, omfattar totalt ca. 120 personer. Huset som idag består av fem kontorsplan, kommer att omvandlas helt med ny exteriör, verksamhetsanpassad layout och påbyggnad av ytterligare ett våningsplan för representation och gemensamt nyttjande. Här kommer att finnas kök med en stor öppen matsal, gemensamma lounger och konferens-utrymmen samt en av stadens bästa utsikter. *I IPG-koncernen ingår också företag som bl a McCann-Erickson (Rönnberg McCann i Sverige), Lowe Lintas och Anderson & Lembke. Logic Office Support AB startade för 3 år sedan i Stockholm. Målsättningen var att underlätta expanderande företags ny - eller ometableringar och ta ett helhetsansvar inom områden där uppdragsgivaren saknar egen kompetens och tid för genomförande. Verksamheten har varit framgångsrik och vuxit kraftigt sedan starten, med kunder som t.ex. Observer AB, Lucent Tech., Cybernetics, Poolia mfl Logic Office Support Syd AB startade i juli 2000 i Karlskrona, med kunder som Europolitan och Ericsson Software Tech. För ytterligare information kontakta: Erik Dellner, VD Logic Office Support AB, tel 08-55600680, 0733-109190 emailadress: erik@logicoffice.se Renée Eliasson, Informationsansvarig Logic Office Support AB, tel 08- 55600680, 070-662 89 03, emailadress: renee@logicoffice.se http://www.logicoffice.se Peter Wanner, CFO PMI initiative-universal, tel 08-678 54 00, emailadress peter.wanner@iumab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar