Logic Office Support Syd projektledare för Ericsson Software Technology i Karlskrona.

Logic Office Support Syd projektledare för Ericsson Software Technology i Karlskrona. Ericsson Software växer och utvecklas kraftigt. Lokalerna i Karlskrona räcker inte till, men nya är kontrakterade och är under renovering. Samtidigt som byggnationen av den nya lokalen pågår, genomför man en omorganisation i bolaget. Det ökade kravet på flexibiltet och fokusering på kärnverksamheten tillgodoses genom Logics projekt-ledning. Förändringen kommer att beröra ca. 550 personer på Ericsson, varav ett hundratal är nytillkomna. Logic Office Support Syd etablerades i Karlskrona i juli i år. Syftet med etableringen är att komma närmare tillväxtföretagen i regionen. Logic Office Support AB startade för 3 år sedan i Stockholm. Målsättningen var att underlätta expanderande företags ny - eller ometableringar och ta ett helhetsansvar inom områden där uppdragsgivaren saknar egen kompetens och tid för genomförande. Verksamheten har varit framgångsrik och vuxit kraftigt sedan starten, med kunder som t.ex. Observer AB, Lucent Tech., Cybernetics, Poolia mfl Logic Office Support Syd AB startade i juli 2000 i Karlskrona, med kunder som Europolitan och Ericsson Software Tech. För ytterligare information kontakta: Anders Johansson, VD/projektledare Logic Office Support Syd AB, tel 0455- 30 86 90, 0733-10 91 98 emailadress: anders@logicoffice.se Erik Dellner, VD Logic Office Support AB, tel 08-55600680, 0708-175 566 emailadress: erik@logicoffice.se Renée Eliasson, informationsansvarig Logic Office Support AB, tel 08- 55600680, 070-662 89 03, emailadress: renee@logicoffice.se http://www.logicoffice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar