Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering och bolagsstämma:

2018-02-19        Bokslutskommuniké 2017                                                                                                  

2018-04-09        Bolagsstämma, Årsredovisning 2017                      

Observera att datum för Bokslutskommuniké 2017 och Bolagsstämma, Årsredovisning 2017 har ändrats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@paretosec.se

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar