Logistri Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Logistri Fastighets AB (publ) årsredovisning 2020-10-01 – 2020-12-31

För ytterligare information, vänlig kontakta

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@logistri.se


Ulf Attebrant, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com


Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.