Marknadsmeddelande 260/17 – Logistri Fastighets AB noteras på AktieTorget den 23 oktober 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Logistri Fastighets AB:s aktie är den 23 oktober 2017. Kortnamnet för aktien är LOGIST.

Bolagets aktiekapital är 2 520 000 SEK fördelade på 2 520 000 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: LOGIST
Aktienamn: Logistri
ISIN-kod: SE0010414615
Orderbok-ID: 145179
CFI: ESXXXX
FISN: LOGIST/AKT
Organisationsnummer: 559122-8654
LEI: 549300DGTCVHL640S069
Kvotvärde: 1 SEK
Första handelsdag: 23 oktober 2017
Antal aktier: 2 520 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 18 oktober 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Prenumerera