Fortsatt tillväxt med förstärkt bruttomarginal

Report this content

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 12,5 % till 58 729 TSEK (52 226),

 • Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 36,3 % (34,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 985 TSEK (-5 474)
 • Periodens resultat uppgick till -9 246 TSEK (-4 670)            
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 kr (-0,37)
   

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Lansering av LOHILO-produkter på kinesiska e-handelsplattformen Taobao.com som ingår i Alibaba Group Holding Limited sker i februari.

 • Tyrone Andersson tillträder som ny vd.
 • Förvärv av majoriteten av aktierna i Superfruit Scandinavia AB från 1 mars 2021.
 • Lansering av nya drycken LOHILO Sun kissed i samarbete med Antonija Mandir.
   

Händelser efter balansdagens utgång

 • Resterande återstående aktier i Superfruit Scandinavia AB förvärvades 1 april 2021.

 • Under början på maj tillträdde Mats Vikström som ny CFO i bolaget
   

Stark tillväxt på hemmamarknaden håller i sig

Det första kvartalet kännetecknas av fortsatt positiv utveckling med en tillväxt på 20 % på den svenska marknaden. De egenägda varumärkena fortsätter att växa på ett mycket tillfredsställande sätt både genom ökad distribution, nyhetslanseringar och ökad efterfrågan. Lanseringen av LOHILO i Kina på e-handelsplattformen Taobao sker i samband med kinesiska nyårets slut. Förvärvet av Superfruit Scandinavia AB genomförs under slutet av kvartalet och kommer medföra en förstärkning av produktsortiment samt flera synergieffekter under de nästkommande åren. De strukturella förändringarna som genomfördes under föregående år fortsätter att förbättra bruttomarginalen under ett, i normala fall, svagare kvartal. 

Förvärv av Superfruit

Under kvartalet genomförs förvärv av Superfruit Scandinavia AB som är ett bolag inom supermat och kosttillskott. Genom förvärvet får vi tillgång till en stark och högkvalitativ produktportfölj som utvecklats under många år. Tillgången till en egen fabriksanläggning kommer korta ned tiden att utveckla nya produkter samt säkerställa produkttillgång. Superfruits kunder är också intressanta för LOHILO då nya säljkanaler som apotek och fackhandel finns. Distributionspotentialen inom dagligvaruhandeln, som vi redan är starka på, möjliggör en snabb expansion av de varumärken som följer med förvärvet. Den existerande e-handelslösningen som idag finns kommer under våren att integreras med det digitala Lohiloteamet i Växjö. Summerat kan jag säga att förvärvet kommer att medföra positiva synergier inom många olika områden under lång tid framöver.

Marknadslansering av ny dryck

Den stora nyheten som släpptes under kvartalet är drycken LOHILO ”Sun kissed”, betakaroten som funktion, som tagits fram i samarbete med influencern Antonija Mandir med över 360k följare på Instagram. Denna lansering visar vi att vi kan leverera nytänkande och spännande funktionella produkter till våra konsumenter. Produktens mottagande på marknaden var mycket positivt vilket medfört att dryck inom LOHILO har fått ett ökat intresse från både kund- och konsumentsidan.

Försäljningskanalerna utvecklar sig olika

Den svenska marknaden fortsätter att gå starkt. Vi förstärker våra positioner inom dagligvaruhandeln och ökar vår tillgänglighet betydligt. Särskilt positivt är alla de nya produktlistningar som erhållits under de viktiga lanseringsfönstren under våren. Dessa listningar kommer medföra ett bättre sortiment och mer synlighet i butik under hela året.  Den svenska e-handeln fortsätter att utvecklas på ett mycket starkt vis med ökad trafik och konverteringsgrad. Detta har resulterat i all-time-high-försäljning under kvartalet. De olika restriktioner som genomförts runtom i världen har gjort att exporten utvecklats svagare än planerat. Den finska marknaden samt mellanöstern fortsätter, till trots att utveckla sig starkt. Den kinesiska e-handelsstarten har utvecklats enligt plan och vi fortsätter att bygga vårt varumärke. Nya produktlistningar i bland annat Holland och Tyskland gör att efterfrågan bör öka så snart pandemin släpper sitt grepp.

Bygger vidare inför framtiden

Vi har under sista halvåret rekryterat en rad nyckelpersoner som kommer att vara viktiga delar i vår framtida expansion. Vi har utvecklat vår säljkår och ökat takten i både vår produktutveckling och e-handelssatsning. Detta belastar resultatet kortsiktigt, men jag är helt övertygad om att den struktur vi nu bygger kommer att ge oss möjlighet att växa vidare till helt andra nivåer. Lohilo Foods har en ambitiös förvärvsplan och förvärvet av Superfruit är bara början. Vi tittar för närvarande på ett antal potentiella bolag som skulle passa in i vår struktur. Samtidigt är vi noggranna med att inte köpeskillingen blir för hög på den rådande företagsmarknaden och att vi får ut bra synergieffekter. Jag hoppas kunna presentera något passande förvärv kommande kvartal.

Jag ser fram emot en solig glass- och dryckessommar under vilken du som aktieägare får en chans att testa flera av våra fantastiska produkter.
 

Tyrone Andersson
Vd och koncernchef

 

Om Lohilo Foods AB (publ) 
Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. 

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser. De nås på info@fnca.se respektive 08-528 00 399, 

Lohilo Foods AB (publ)
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com 

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 08.30 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:
Tyrone Andersson, Vd och koncernchef
E-post: tyrone.andersson@lohilofoods.com, Tel: +46 70 75 10 340


 

Prenumerera