Lohilo Foods AB: Försäljningen ökade preliminärt med 43% under Q4 jämfört med föregående år

Report this content

Under Q4 2020 uppgick försäljningen preliminärt till 51,0 MSEK (35,6 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 43%.

Ackumulerat för jan-dec 2020 uppgår försäljningen preliminärt till 247,1 MSEK (141,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 75%.

  • Det är mycket glädjande att vi fortsätter med stark tillväxt även om vi möter ett tuffare kvartal föregående år. Covid-19 har dämpat exporten något under kvartalet annars ser vi att egna varumärken växer starkt. Jag ser nu ljust på ingången av nya året och att vår nye VD kommer fortsätta den starka tillväxtresa som vi påbörjat, säger VD Richard Hertvig
 

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, +46 70 88 69 444,

richard@lohilofoods.com

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen- Dasz.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 07.15 den 26e januari 2021.

Tidplan för finansiell rapportering

Delårsrapport Q4 2020 publiceras 2021-02-25

Delårsrapport Q1 2021 publiceras 2021-05-20

Delårsrapport Q2 2021 publiceras 2021-08-26

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified AdviserRichard Hertvig, CEO richard@lohilofoods.com, +46708869444

Prenumerera

Dokument & länkar