LOHILO Foods AB (publ) har tillträtt majoriteten av aktierna i Superfruit Scandinavia AB

Report this content

LOHILO Foods AB (publ) (“LOHILO” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har tillträtt 75,6 procent av aktierna (”Aktierna”) och rösterna i Superfruit Scandinavia AB (“Superfruit” eller ”Målbolaget”) i enlighet med de principer som meddelats i separat pressmeddelande den 25 februari 2021.

Vid tillträdet har Bolaget utbetalat den kontanta delen av köpeskillingen för Aktierna om ca 6,3 Mkr samt genomfört en riktad emission av aktier (kvittningsemission) om sammanlagt 459 273 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 52,90 kronor per aktie. Den sammanlagda köpeskillingen för Aktierna uppgår således till ca 30,6 Mkr.

Utöver köpeskillingen för Aktierna har Bolaget idag också förvärvat 13 000 teckningsoptioner i Målbolaget som idag innehas av anställda och ledning i Målbolaget till ett sammanlagt vederlag om 1 781 000 kronor. LOHILO kommer att tillse att det aktuella optionsprogrammet makuleras.

För ytterligare information kontakta:

Tyrone Andersson, vd, tyrone.andersson@lohilofoods.com, +46 70 75 10 340

Om LOHILO Foods AB (publ)

LOHILO Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För LOHILO Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.