Utnyttjande av teckningsoptioner i LOHILO Foods AB (publ)

Report this content

LOHILO Foods AB (publ) (“LOHILO” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) påkallat utnyttjande av samtliga sina 400 000 teckningsoptioner av serie 2016/21 i LOHILO till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie.

Genom utnyttjandet kommer Pepins att erhålla 400 000 aktier i LOHILO, innebärande en utspädningseffekt om ca 2,65 procent. Total teckningslikvid uppgår till 3 Mkr.

Genom utgivandet av de nya aktierna kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 18 600 kronor till 632 633,904000 kronor. Nytt antal aktier i Bolaget kommer att uppgå till 15 062 712 stycken.

För ytterligare information kontakta:

Tyrone Andersson, vd, tyrone.andersson@lohilofoods.com, +46 70 75 10 340

Om LOHILO Foods AB (publ)

LOHILO Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För LOHILO Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.