Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ)

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i Loomis AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens förslag om att välja Lars Blecko och Johan Lundberg som nya styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvodet per styrelseledamot som beslutades av årsstämman den 8 maj 2019 fortsatt ska gälla. För avgående och tillträdande styrelseledamöter ska arvode utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020. Då antalet av stämman valda styrelseledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2020 utökas med en ledamot kommer arvode att utgå med ett sammanlagt belopp om cirka 3 543 000 kronor, vilket innebär en höjning om cirka 293 000 kronor av det totala styrelsearvodet som beslutades av årsstämman den 8 maj 2019.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

28 augusti 2019

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt: 08-522 920 53
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.