Investment AB Latour och Melker Schörling AB har avyttrat samtliga sina A-aktier i Loomis

Loomis AB (”Loomis”) har informerats om dels att Investment AB Latour (publ), via dotterföretaget Latour Förvaltning AB, har accepterat ett bud och därefter avyttrat 2 528 520 A-aktier i Loomis, vilket motsvarar 3,4 procent av kapitalet och 23,8 procent av rösterna i Loomis, för en köpeskilling om cirka 0,8 miljarder kronor, dels att Melker Schörling AB har accepterat ett bud och därefter avyttrat 900 000 A-aktier i Loomis, vilket motsvarar 1,2 procent av kapitalet och 8,5 procent av rösterna i Loomis, för en köpeskilling om cirka 0,3 miljarder kronor.

Försäljningarna omfattar således samtliga A-aktier i Loomis ägda av Latourkoncernen respektive Melker Schörling AB.

Köparen, Citigroup, via Carnegie i egenskap av kommissionär för Citigroup, har begärt omvandling av A-aktierna till B-aktier i enlighet med Loomis bolagsordning.

12 mars, 2019

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 08.45.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt