Kommentarer angående påstående om involvering i penningtvätt i Danmark

Report this content

Under dagens årsstämma anklagade en dansk journalist Loomis för att ha levererat kontanter till ett växlingskontor i Danmark som använts för avancerad penningtvätt.

Loomis tar alla anklagelser om penningtvätt på största allvar och har därför omedelbart initierat en intern såväl som en extern utredning i ärendet.

Loomis kommer naturligtvis samarbeta med myndigheter i detta ärende.

8 maj 2019

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 21.50.

Taggar: