Loomis AB (publ) emitterar obligationer om 1 750 miljoner SEK

Report this content

Obligationslånen har en löptid om 4 år med förfall 18 September 2023. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 1,15% och likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att refinansiera lån.

Emissionen av obligationer om 1 750 miljoner SEK har genomförts inom ramen för Loomis MTN-program.

Nordea Bank Abp arrangerar Loomis MTN-program och agerade tillsammans med Danske Bank A/S som emissionsinstitut för den genomförda emissionen. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

11 september 2019

Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar: