Loomis AB emitterar 300 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer

Report this content

Obligationerna innebär en utökning av det befintliga hållbarhetslänkade obligationsprogrammet, vilket förfaller 30 november 2026. Räntan på de obligationer som nu utfärdas är rörlig och baseras på 3-månaders Stibor plus 1,48 procentenheter. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån.

 

I likhet med de tidigare utfärdade hållbarhetslänkade obligationerna kommer de nya obligationerna att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. 

 

De hållbarhetslänkade obligationerna är emitterade under Loomis MTN-program och under Loomis hållbarhetslänkade finansiella ramverk, som publicerades på Loomis hemsida i november 2021.

 

Nordea och Danske Bank agerade tillsammans emissionsinstitut för den genomförda emissionen.

 

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

12 april 2022

 

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.