Loomis erhåller nödvändiga tillstånd för förvärvet av CPoR

Den 4 juni, 2018, meddelade Loomis AB att man, genom ett helägt dotterbolag, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det franska bolaget CPoR Devises (CPoR). Slutförandet av förvärvet var förbehållet av arbetsrättsligt godkännande och godkännande från ACPR, den franska tillsynsmyndigheten.

Samtliga nödvändiga tillstånd har nu erhållits och transaktionen förväntas vara slutförd inom de närmaste veckorna. Köpeskillingen på skuldfri basis skall erläggas vid slutförande och uppgår till cirka 70 MEUR.

CPoR är ett franskt kreditinstitut som primärt erbjuder tjänster avseende hantering av utländsk valuta men erbjuder även fysiskt guld för investeringssyfte.

Valutatjänsterna inkluderar grossistverksamhet för köp och försäljning av sedlar till banker och växlingskontor samt säkra värdetransporttjänster avseende sedlar till och från bankkontor i Frankrike och i andra fransktalande områden.  

18 december 2018

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt