Loomis expanderar genom att förvärva Prosegur Cash i Frankrike

Report this content

Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Prosegur Cash Holding France (PCF). PCF bedriver primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet i Frankrike och har sitt huvudkontor i Lyon.

Slutlig köpeskilling kommer att bestämmas i samband med slutförande av transaktionen. Slutförandet förväntas ske under tredje kvartalet 2019 och är förbehållet av arbetsrättsligt godkännande och godkännande av franska myndigheter. Köpeskillingen kommer att erläggas i samband med slutförandet.

PCF har cirka 630 anställda och nettointäkterna under 2018 uppgick till cirka 38,5 MEUR. Verksamheten kommer att rapporteras i segment Europa och konsolideras från och med slutförandet av transaktionen.

”Den franska kontantmarknaden är stor och viktig för Loomis. PCF är ett operationellt väl fungerande värdehanteringsbolag och kompletterar Loomis nuvarande kundportfölj och geografiska närvaro på ett bra sätt. Vi ser fram emot att ytterligare öka våra volymer i Frankrike och välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis”, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

4 april, 2019                                            

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian  Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
IR-chef

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar: