Loomis expanderar sin internationella verksamhet

Loomis har, genom ett helägt dotterbolag, förvärvat verksamheten i Sequel International Logistics (USA) Inc. från Sequel Logistics Pvt. Ltd (Sequel), det största bolaget inom värdelogistik i Indien. Enterprise value, dvs. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld uppgick till ca 2 MUSD, motsvarande ca 16,5 MSEK.

Sequel International Logistics (USA) Inc. har ca 15 anställda och hade under 2017 en omsättning om ca 2,6 MUSD.

Verksamheten kommer att redovisas i segment International och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen den 18 januari 2018, då också köpeskillingen erlades. Förvärvet förväntas inte ha en väsentlig påverkan på Loomis resultat per aktie för 2018.

Loomis kommer nu att flytta fram positionerna inom internationell värdehantering på den amerikanska marknaden och utöka produktportföljen med diamanter och smycken. Sequel i Indien kommer även bli en partner till Loomis International. Partnerskapet kommer att gynna båda parter då Sequel är Indiens största aktör inom värdelogistik och därmed kompletterar Loomis position i USA. Vi ser fram emot att utveckla partnerskapet och välkomnar alla nya anställda och kunder i USA, kommenterar Patrik Andersson, Loomis vd och koncernchef. 

19 januari 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt