Loomis förstärker organisationen genom att tillsätta Chief Compliance Officer

Report this content

Sara Björkman har utsetts till Chief Compliance Officer (CCO) och kommer att tillträda sin befattning senast den 31 januari 2020. Sara kommer närmast från Zeb Consulting AB där hon ansvarar för en grupp bestående av 15 personer med rådgivning inom regelefterlevnad (compliance) som specialitet. Innan dess arbetade Sara som chef på Finansinspektionen med bl.a. regelefterlevnadsfrågor och dessförinnan som kreditchef på American Express med ansvar för Sverige, Norge och Danmark. Sara innehar en juristexamen från Stockholms Universitet. Hon kommer att rapportera direkt till vd och koncernchef och vara medlem i Loomis koncernledning.

“Jag vill välkomna Sara till Loomis. Vi har en ambition att växa vår kärnaffär men även utanför traditionella värdetransporter och kontanthantering. God regelefterlevnad är en grundförutsättning för att vi ska kunna realisera vår strategi och jag är mycket glad att Sara nu blir en del i vår organisation. Sara har definitivt de kvalifikationer och den erfarenhet som krävs för denna viktiga roll”, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

1 november, 2019

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

 

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar: