Loomis förvärvar KÖTTER Geld- & Wertdienste i Tyskland

Loomis har genom ett helägt dotterbolag ingått avtal att förvärva samtliga andelar i kommanditbolaget KÖTTER Geld- und Wertdienste SE & Co. KG (”KGW”), vilket kommer separeras från KÖTTER group. KGW erbjuder nationella värdehanteringstjänster och har huvudkontor i Essen, Tyskland. Enterprise value, dvs. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld, uppgår till ca 14 MEUR, motsvarande ca 140 MSEK.

KGW har ca 800 anställda och omsättningen för 2017 beräknas uppgå till ca 45 MEUR.

Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen, vilken är planerad till 22 januari 2017. Köpeskillingen erläggs vid slutförandet av transaktionen. Till följd av förvärvs- och integrationskostnader beräknas förvärvet ha en marginell negativ inverkan på Loomis resultat per aktie för 2018.

 Genom förvärvet i Tyskland utökar vi vår europeiska närvaro betydligt då vi får tillgång till den stora tyska marknaden. Transaktionen ger oss möjligheten att ta en aktiv roll i den tyska värdehanteringsindustrin som vi bedömer befinner sig i en förändringsfas. Bolaget har som en del av KÖTTER-gruppen blivit en leverantör av kvalitetstjänster med stor respekt för både sina anställda och sina kunder. Vi har för avsikt att förvalta det arvet väl och välkomnar alla anställda och kunder till Loomis, kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef.

17 januari 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt