Loomis förvärvar SecurePost - Schweiziska Postens värdehanteringsverksamhet

Report this content

Loomis AB har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Schweiz AG (Loomis Schweiz), ingått avtal om att förvärva verksamheten i aktiebolaget SecurePost AG (SecurePost), ett dotterbolag till Die Schweizerische Post AG (Schweiziska Posten). Förvärvet sker i form av en inkråmsöverlåtelse där Loomis Schweiz förvärvar hela den rörelse som SecurePost bedriver, inklusive kundavtal, anställda och operationella tillgångar. Nya kundavtal med andra legala enheter inom Schweiziska Posten har ingåtts och verkställs i samband med slutförandet av transaktionen. Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 17,5 miljoner CHF.

SecurePost har en rikstäckande närvaro i Schweiz och cirka 440 anställda. Under 2020 uppgick verksamhetens intäkter till cirka 66 miljoner CHF. Utöver traditionella värdetransport- (CIT) och kontanthanteringstjänster (CMS) bidrar rörelsen med en installerad bas om cirka 1 300 smarta värdeskåp (SafePoint) som kommer att integreras i Loomis Schweiz befintliga SafePoint-portfölj.

Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen, som förväntas ske 3 maj 2021. Förvärvet är inte avhängigt godkännande från myndigheter och köpeskillingen betalas vid slutförandet av transaktionen.

Den nuvarande rörelsemarginalen, EBITA1), är negativ. Rörelsemarginalen förväntas vara marginellt positiv för helåret 2022 efter att delar av de förväntade synergierna realiserats. Då rörelsen är fullt integrerad under kommande två år väntas de förvärvade volymerna nå en lönsamhet som motsvarar en multipel om cirka fyra gånger EBITA, efter synergier.

Inklusive transaktions- och integrationskostnader förväntas förvärvet ha en negativ påverkan på Loomis vinst per aktie för 2021. Från och med helåret 2022 väntas den initiala negativa effekten vara återhämtad och förvärvets påverkan på Loomis vinst per aktie positiv, jämfört med innan transaktionen.

“Genom att förvärva Schweiziska Postens värdehanteringsverksamhet stärker vi våra möjligheter att utveckla vårt lokala serviceerbjudande på den schweiziska marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för våra nytillkomna och befintliga kunder i Schweiz och välkomnar varmt alla nya anställda och kunder till Loomis”, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på immateriella tillgångar  

 

30 mars 2021                                          


Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian  Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 23 000 personer och omsatte 2020 cirka 18,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.