Loomis genomför omorganisation av segment International

Loomis har sedan förvärvet av VIA MAT 2014 styrt och rapporterat koncernens verksamhet i tre separata segment; Europa, USA och International. För att bättre tillvarata framtida tillväxtmöjligheter och skapa ytterligare kostnadssynergier kommer segment International från och med 1 januari 2019 att upphöra som eget segment. Som en konsekvens av den nya organisationen kommer finansiell data för segment International ej längre redovisas separat med start första kvartalet 2019.

Internationals amerikanska verksamhet kommer att inkluderas i segment USA och den övriga verksamheten kommer att inkluderas i segment Europa. Regionchef USA och regionchef Europa kommer att operativt ansvara för sina respektive delar.

För perioden januari till september 2018 utgjorde Internationals intäkter cirka fem procent av koncernens intäkter och cirka tre procent av koncernens rörelseresultat (EBITA).

22 november 2018

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt