Loomis har avyttrat verksamheten för förvaring och logistik av konstföremål

Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, avyttrat verksamheten för förvaring och logistik av konstföremål (Artcare) till Iron Mountain (Schweiz) AG. Artcare förvärvades som en del av VIA MAT under 2014 och tillhör inte Loomis kärnverksamhet.

Intäkterna för den avyttrade verksamheten uppgick 2018 till cirka 5 MCHF (motsvarande cirka 45 MSEK). Artcare har rapporterats som en del i segment International.

En realisationsvinst före skatt om cirka 4 MCHF kommer att redovisas och rapporteras som en jämförelsestörande post i det första kvartalet 2019.

1 februari, 2019

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt