Loomis helårsrapport januari – december 2017

September – december 2017
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 358 MSEK (4 421). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (4) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (4).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 544 MSEK (543) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (12,3).

Resultat före skatt uppgick till 496 MSEK (477) och resultatet efter skatt var 436 MSEK (342).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,79 SEK (4,55).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 482 MSEK (867) motsvarande 89 procent (160) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – december 2017
Koncernens intäkter för helåret 2017 uppgick till 17 228 MSEK (16 800). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (5) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (5).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 2 093 MSEK (1 890) och rörelsemarginalen var 12,1 procent (11,2).

Resultat före skatt uppgick till 1 882 MSEK (1 735) och resultatet efter skatt var 1 428 MSEK (1 258).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 18,99 SEK (16,73).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 756 MSEK (2 013) motsvarande 84 procent (107) av rörelseresultatet (EBITA).

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 SEK (8,00) per aktie.

[1] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
    

30 januari 2018
Patrik Andersson Anders Haker
Vd och koncernchef Ekonomi- och finansdirektör
   
Mobil: 076-111 34 00 Mobil: 070-810 85 59
E-mail: patrik.andersson@loomis.com 
E-mail: anders.haker@loomis.com

  
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt