Loomis omstrukturerar hantering av fysisk utländsk valuta (FX) i Norge

I maj 2019 anklagade en dansk journalist Loomis för att ett av Loomis dotterbolag skulle ha levererat valuta till danska valutaväxlingskontor, varav ett fåtal misstänktes för inblandning i penningtvätt. Valutaväxlingsverksamheten i Danmark bedrevs av Loomis Foreign Exchange AS i Norge (Loomis FX).

Loomis ambition är att alltid säkerställa regelefterlevnad och har högt ställda krav för etiska riktlinjer. Det gäller såväl bolagsstyrning som riskhantering inom verksamheterna och andra områden. Loomis initierade därför omgående en intern och två externa utredningar för att utvärdera Loomis FX system för motverkande av penningtvätt (AML) samt för att granska efterlevnaden av relevanta regelverk. Slutsatserna från utredningarna kommunicerades genom ett pressmeddelande den 19 juli 2019.

Utredningarna identifierade brister i förhållande till regelefterlevnad under perioden som utredningarna avsåg (2016-2018). Loomis åtgärdade bristerna och har stärkt organisationen avseende regelefterlevnad. Loomis kontaktade även den norska Finansinspektionen (NFSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för att informera om de åtgärder som genomförts. Baserat på de tidigare bristerna som utredningarna påvisade har NFSA nyligen informerat Loomis FX att de övervägde att återkalla tillståndet för att utföra FX affärer i Norge för Loomis FX.

Mot bakgrund av ovan har Loomis FX därför valt att återlämna tillståndet och även fått en bekräftelse från NFSA att Loomis FX inte längre står under tillsyn och att deras granskning inte kommer att leda till ett formellt beslut. Loomis FX verksamhet i Norge var begränsad och omsatte 2019 drygt 60 MSEK, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av Loomis-koncernens omsättning.

Loomis internationella strategi avseende FX-verksamheten ligger fast. I december 2018 förvärvade Loomis bolaget CPoR Devises (CPoR). CPoR är ett franskt kreditinstitut som står under tillsyn av den franska finansiella tillsynsmyndigheten. CPoR har en stark position på den franska FX marknaden. Loomis AB, koncernens moderbolag, leder tillsammans med CPoR strategin för den internationella expansionen inom FX, i linje med vad som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen den 5 september 2019. Processen med CPoR som nav för koncernens sammantagna FX verksamhet intensifierades efter att de externa och interna utredningarna färdigställdes 2019.

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian  Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.