Loomis publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Report this content

Loomis års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport januari – mars                          25 april 2019
Delårsrapport januari – juni                            25 juli 2019
Delårsrapport januari – september                 1 november 2019

Loomis årsstämma kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm.

12 april 2019

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.00.

Taggar: