Loomis publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Report this content

Loomis års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

 

Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport  januari – mars 4 maj 2022

Delårsrapport  januari – juni  22 juli 2022
Delårsrapport  januari – september 28 oktober 2022

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

5 april 2022

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 08.30.