Loomis publicerar Årsredovisning för 2013

Loomis årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de svenska aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version. Årsredovisningen kan beställas genom ir@loomis.com.

Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport        januari – mars             6 maj 2014
Delårsrapport        januari – juni               31 juli 2014
Delårsrapport        januari – september    6 november 2014

Loomis årsstämma kommer att hållas tisdagen den 6 maj 2014 kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm.

2014-04-15

Jarl Dahlfors
VD och koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014 kl. 9:45.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt