Loomis publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017

Report this content

Loomis årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgängliga på www.loomis.com.

Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport januari – mars                             3 maj 2018
Delårsrapport januari – juni                               25 juli 2018
Delårsrapport januari – september                 2 november 2018
Helårsrapport januari – december                   30 januari 2019

Loomis årsstämma kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.00 i Pelarsalen, City Conference Centre, Norra Latin, ingång Barnhusgatan 7B, Stockholm.

12 april 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker 
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 13.00.

Taggar: