Loomis rapporterar finansiella nyckeltal för segmenten enligt den nya organisationen

Den 22 november 2018 meddelade Loomis att segment International kommer att upphöra som eget segment från och med 1 januari 2019. Syftet är att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa ytterligare effektiviseringar. Den internationella verksamheten som bedrivs från Nordamerika kommer att inkluderas i segment USA och den övriga verksamheten kommer att inkluderas i segment Europa. Tabellerna nedan visar finansiella nyckeltal för 2018, pro forma, för segmenten USA och Europa där International inkluderats enligt den nya segmentsindelningen.

Rapporterat Pro forma
MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 2018
Europa                                  
Intäkter 2 340 2 459 2 523 2 511 9 832 2 492 2 632 2 701 2 686 10 511
Rörelseresultat (EBITA)* 224 263 362 311 1 160 241 282 381 333 1 238
Valutajusterad tillväxt (%) 9 8 10 10 9 8 7 9 9 8
Organisk tillväxt (%) -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1
Rörelsemarginal, EBITA (%) 9,6% 10,7% 14,3% 12,4% 11,8% 9,7% 10,7% 14,1% 12,4% 11,8%
USA
Intäkter 1 940 2 126 2 162 2 214 8 442 2 007 2 192 2 233 2 284 8 716
Rörelseresultat (EBITA)* 272 277 285 298 1 132 272 275 283 293 1 123
Valutajusterad tillväxt (%) 8 7 6 5 7 8 8 7 6 7
Organisk tillväxt (%) 8 7 6 5 7 8 7 6 5 7
Rörelsemarginal, EBITA (%) 14,0% 13,1% 13,2% 13,5% 13,4% 13,5% 12,5% 12,7% 12,8% 12,9%
International
Intäkter 222 239 247 247 954 e/t e/t e/t e/t e/t
Rörelseresultat (EBITA)* 17 17 18 17 69 e/t e/t e/t e/t e/t
Valutajusterad tillväxt (%) 2 5 7 3 4 e/t e/t e/t e/t e/t
Organisk tillväxt (%) 0 3 5 1 2 e/t e/t e/t e/t e/t
Rörelsemarginal, EBITA (%) 7,7% 6,9% 7,2% 7,1% 7,2% e/t e/t e/t e/t e/t

*) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

26 mars, 2019

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt