Loomis slutför förvärv av Nokas Värdehantering i Sverige

Report this content

Den 17 januari 2020 meddelade Loomis AB att man, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering AB. Förvärvet var avhängigt av att Finansinspektionen i Sverige godkände Loomis Sverige AB som ägare.

Godkännande har nu erhållits och transaktionen slutfördes den 15 juni 2020.

Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.