Loomis slutför förvärv i Chile

Loomis har, genom ett helägt dotterbolag, förvärvat samtliga aktier i Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores (Wagner) i Chile.

Wagner bedriver nationell värdehantering och har sitt huvudkontor i Santiago, Chile. Enterprise value, dvs. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld uppgick till ca 31 MUSD, motsvarande ca 260 MSEK.

Wagner har ca 940 anställda och hade under 2016 en omsättning om ca 23 MUSD. Verksamheten kommer att redovisas i segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen den 20 december 2017, då också köpeskillingen erlades. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv inverkan på Loomis resultat per aktie för 2018.

Med transaktionen utökar vi vår närvaro på den latinamerikanska marknaden, en snabbt växande region som har stor potential. Förvärvet ger oss, i linje med vår övergripande strategi, en möjlighet att deltaga i och transformera den chilenska värdehanteringsmarknaden. Vi välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis, kommenterar Patrik Andersson, Loomis vd och koncernchef.

20 december 2017

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt

Prenumerera