Loomis tecknar avtal med Swedbank

Loomis Sverige har tecknat ett ramavtal med Swedbank, vilket innebär en förstärkning av positionen som specialisten inom värdehantering. Avtalet omfattar både kontanthanterings- och värdetransporttjänster för banken och bankens kunder. Uppdraget inleds omgående.

Utvecklingen mot kontantlösa bankkontor har skett i ett högt tempo vilket har lett till att tjänsterna för värdehantering har specialiserats. Loomis riksomfattande infrastruktur ger nu Swedbanks kunder tillgång till kontanthanteringstjänster, transportlogistik för kontanter och ett rikstäckande nät av serviceboxar.

- Swedbank är en viktig aktör inom banksektorn och det är mycket glädjande att de väljer att ge sina kunder möjlighet att sluta direktavtal med Loomis, då de själva valt att reducera hanteringen av kontanter på ett flertal av sina bankkontor, säger Patrik Högberg, VD för Loomis Sverige AB.

Avtalet med Swedbank är tecknat med bland annat rabatterbjudande till Swedbanks kunder för tjänster såsom uppräkning av dagskassor från butik och växelleveranser. Avtalet erbjuder även Swedbanks privatkunder att göra insättningar av sedlar och mynt via Loomis serviceboxar.

2012-07-04

Patrik Högberg
VD Loomis Sverige AB

Telefon: 08-522 246 26

Stefan Wikman
Vice VD Loomis Sverige AB

Telefonnummer: 08-522 246 28

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2012 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar